Giới thiệu

 • THÔNG TIN CHUNG
 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THỦY LỰC – MÁY
 2. Địa chỉ: 187 đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
 1. Đại diện doanh nghiệp:
 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101346558 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2003, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 12/6/2017.
 2. Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
 3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN số: 08/DNKHCN ngày 21/5/2012 do sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/5/2012, cấp bổ sung lần thứ 2 ngày 10/10/2017

hmc

 • THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
 1. Doanh nghiệp có những cơ sở vật chất – kỹ thuật nào sau đây:
 • Nhà xưởng x
 • Máy móc thiết bị x
 • Phòng thí nghiệm o
 • Tài sản trí tuệ x
 • Cơ sở hạ tầng khác x
 1. Doanh nghiệp đang sở hữu hoặc sử dụng những kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nào sau đây:
a) Đề tài/ dự án đã chủ trì thực hiện hoặc tham gia thực hiện
–         Đề tài/ dự án cấp Nhà nước ¨
–         Đề tài/ dự án cấp Bộ ¨
–         Đề tài/ dự án cấp tỉnh/ thành phố x
–         Đề tài/ dự án cấp cơ sở x
–         Đề tài/ dự án khác ¨
b) Sáng chế được cấp bằng bảo hộ, số lượng: 14

–         Só lượng bằng được bảo hộ trong nước: 12

–         Số lượng bằng được bảo hộ tại Mỹ: 02

x
c) Giải pháp hữu ích được cấp bằng bảo hộ, số lượng: 01 x
d) Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, số lượng ¨
e) Nhãn hiệu hàng hóa được cấp bằng bảo hộ, số lượng ¨
f) Sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng ¨
g) Tiến bộ kỹ thuật được công nhận ¨

Bảng chi tiết các đề tài, dự án KH&CN thực hiện trong 2 năm gần nhất (2016-2017)

TT Tên đề tài, dự án Cấp quản lý (Nhà nước, bộ, tỉnh, cơ sở) Thờ gian thực hiện

(từ… đến…)

Kinh phí

(tr.đồng)

Nguồn kinh phí Kết quả

(Công nghệ, sản phẩm, sáng chế GPHI…)

1 Chuyển hóa chất thải rắn thành năng lượng (khí syngas) Bộ, tỉnh, Cơ sở 2012-2016 46.723 Tự huy động không sử dụng  ngân sách NN Đã được ứng dụng thực tế tại Hà Nam, Gò Cát TPHCM và đưa ra thương mại tại Phú Quốc
2 Xử lý & tách phân tử khí syngas thành nhiên liệu khí sạch sử dụng cho động cơ đốt trong Bộ, tỉnh, Cơ sở 2014-2016 1.916 Tự huy động không sử dụng  ngân sách NN
3 Chuyển đổi chức năng máy phát điện từ Diezel sang chạy khí syngas Bộ, tỉnh, Cơ sở 2015-2016 1.084 Tự huy động không sử dụng  ngân sách NN
4 Thực nghiệm đề án Điện rác hòa lưới chiếu sáng KCN Đồng Văn 1 Hà Nam Bộ, tỉnh, Cơ sở 2016 8.325 Tự huy động không sử dụng  ngân sách NN Đã hòa lưới và chiếu sang KCN Đồng Văn trong 7 ngày
5 Thực nghiệm đề án Điện rác hòa lưới điện Quốc Gia tại Gò Cát TP HMC Bộ, tỉnh, Cơ sở 2017 12.997 Tự huy động không sử dụng  ngân sách NN Đã hòa lưới thành công lưới điện Quốc Gia
 1. Nguồn gốc kết quả KH&CN của doanh nghiệp đang sở hữu, sử dụng hợp pháp:
 • Nhận chuyển giao kết quả từ đề tài/ dự án của Nhà nước ¨
 • Tự đầu tư kinh phí nghiên cứu phục vụ mục đích phát triển của doanh nghiệp þ
 • Nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khác ¨
 1. Doanh nghiệp có trích lập Quỹ dành cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ doanh thu và lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp:

Có       þ Không

Tỷ lệ % trích lập Quỹ/ thu nhập tính thuế TNDN

Số tiền: … (triệu đồng)

 1. Nhân lực doanh nghiệp:
Năm Tổng số nhân lực Có bằng đại học (%) Bộ phận nghiên cứu và phát triển (%)
2016 66 20 30
2017 70 20 30
 1. Tình hình đầu tư và kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 2 năm gần nhất
Năm Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

(triệu đồng)

Tổng doanh thu

(triệu đồng)

Doanh thu từ sản phẩm KH&CN

(triệu đồng)

Tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm KH&CN/ tổng doanh thu

(%)

2016 34.288 0 0
2017 16.832 0 0
 1. Doanh nghiệp đã được hưởng những ưu đãi gì trong hoạt động của mình:
 • Được miễn, giảm thế TNDN þ Số tiền được miễn giảm: 0 (triệu đồng)
 • Được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ¨
 • Được hưởng các chính sách ưu đã về tín dụng đầu tư ¨
 • Được ưu tiên sử dụng trang thiết bị tại các Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc Gia ¨
 • Hưởng các dịch vụ tư vấn, đào tạo miễn phí tại các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp do các cơ quan Nhà nước thành lập ¨
 • Được ưu tiên cho thuê đất, cơ sở hạ tầng với mức giá thấp nhất từ Ban quản lý các khu công nghệp và UBND các địa phương ¨
 • Được cho thuê đất và miễn tiền thuê đất ¨
 • Được giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất ¨
 1. Doanh nghiệp được nhận giải thưởng, bằng khen nào (2016-2017)

– Giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN ¨           Năm

– Giải thưởng chất lượng Quốc gia ¨                                                            Năm

– Giải thưởng Môi trường Việt Nam ¨                                                          Năm

– Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam (VIFOTEC) ¨                         Năm

– Giải thưởng Sao vàng Đất việt ¨                                                                 Năm

– Giải thưởng Bông lúa vàng ¨                                                                      Năm

– Giải thưởng Sao thần nông ¨                                                                       Năm

– Giải thưởng Lương Đình Của ¨                                                               Năm

– Giải thưởng của Tổ chức trí tuệ thế giới (WIPO) ¨                                 Năm:

– Các giải thưởng khác (đề nghị nêu rõ) ¨                                                   Năm:

 1. Khen thưởng

– Doanh nghiệp đã được vinh danh:

– Cờ huân lưu của Thủ tướng Chính phủ ¨                                                    Năm:

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ¨                                                       Năm:

– Bằng khen của Bộ…………….  ¨                                                                Năm:

– Bằng khen của Chủ tích UBND tỉnh, thành phố……. ¨                           Năm:

 1. Đánh giá chung:
 2. a) Thuận lợi: Công nghệ chuyển hóa rác thải thành năng lượng điện và hỗn hợp Organic Carbon (WTE) ra đời trong bối cảnh cả nước, từ các Bộ, ngành Trung Ương tới địa phương đang đặc biệt quan tâm tới vấn nạn rác thải và tìm kiếm, khuyến khích các công nghệ xử lý rác hiện đại, phù hợp với đặc thù rác Việt Nam, phù hợp với xu hướng nền công nghiệp theo công nghệ 4.0 (Năng lượng tái tạo và công nghiệp hữu cơ bền vững), việc này mở ra cho doanh nghiệp một tiềm năng mới trong tiếp cận và đưa công nghệ, sản phẩm ra thị trường để công nghệ và sản phẩm của doanh nghiệp sớm đi vào đời sống xã hội nhằm giải quyết triệt để vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải và ô nhiễm thứ cấp từ các công nghệ xử lý rác cũ như chôn lấp, đốt tiêu hủy…
 3. b) Những khó khăn trong hoạt động và phát triển của doanh nghiệp (về vốn, nguồn nhân lực, kinh nghiệm và khả năng quản lý, trang thiết bị phòng thí nghiệm, bộ máy hành chính quản lý KH&CN, tiếp cận công nghệ mới, công nghệ cao, sở hữu trí tuệ, thông tin về thị trường…..)

– Chuyển hóa rác thành năng lượng điện và hỗn hợp Organic Carbon là một giải pháp mới, đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu chuyên sâu, sử dụng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, phải trải qua thử nghiệm, thực nghiệm nhiều lần trong nhiều năm để hình thành ra một quy trình công nghệ hoàn chỉnh, hiệu quả và phù hợp với điều kiện rác hỗn tạp không được phân loại tại nguồn ở Việt Nam. Công việc này cần phải có nguồn kinh phí không nhỏ trong khi tài chính của doanh nghiệp thì hạn hẹp, doanh nghiệp chưa tiếp cận được các quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, chưa được hưởng các ưu đãi từ Nhà nước và ưu đãi từ Ban quản lý các khu công nghiệp các địa phương trong việc thuê đất và sử dụng hạ tầng trong nhiều năm qua, việc này cũng là khó khăn không nhỏ trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất chế tạo của doanh nghiệp.

– Xử lý rác thải theo công nghệ hiện đại là vấn đề đang được Quốc Hội, Chính phủ và toàn dân quan tâm. Công nghệ chuyển hóa rác thải thành năng lượng điện rác và hỗn hợp Organic Carbon của Công ty TNHH Thủy Lực – Máy mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả môi trường to lớn. Nó có khả năng tái tạo các loại rác thải thành năng lượng ĐIỆN RÁC và hỗn hợp Organic carbon phù hợp với xu thế chung của thế giới là tái tạo năng lượng xanh và hữu cơ hóa nền nông nghiệp; Giải phóng diện tích đất đang sử dụng để chôn lấp rác dần xóa bỏ các bãi chôn lấp, sử dụng quỹ đất cho mục đích an sinh xã hội; Công nghệ WTE có vốn đầu tư thấp, nhanh thu hồi vốn; Chi phí nhân công giảm do được tự động hóa cao; Sản phẩm ĐIỆN RÁC được ưu đãi cao. Công nghệ chuyển hóa rác thải thành năng lượng ĐIỆN RÁC – không chôn lấp không phát sinh ô nhiễm thứ cấp cả ở thể rắn, lỏng và khí vì vậy mà có khả năng xóa bỏ nguồn ô nhiễm từ các bãi chôn lấp, các lò đốt rác…

Tuy nhiên vốn đầu tư ban đầu cho một dây chuyền thiết bị công nghệ xử lý rác hiện đại như công nghệ chuyển hóa rác thành năng lượng điện và hỗn hợp Organic carbon của doanh nghiệp là không nhỏ so với vốn đầu tư ban đầu của các nhà máy xử lý rác theo phương  pháp hiện có như chôn lấp và đốt tiêu hủy… Trong điều kiện phí xử lý còn thấp, Nhà nước chưa có những chính sách, những định hướng công nghệ đối với các nhà máy đang xử lý rác theo biện pháp cũ này thì công nghệ chuyển hóa rác thành năng lượng điện và hỗn hợp Organic Carbon chưa thực sự thu hút các nhà đầu tư đầu tư chuyển đổi công nghệ cũ sang công nghệ điện rác phù hợp vì vậy việc tiếp cận thị trường và dần đưa công nghệ WTE của doanh nghiệp vào đời sống xã hội vẫn còn là vấn đề khó khăn trong thời gian tới.

 1. Kiến nghị và đề xuất:

– UBND các tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất và sử dụng cơ sở hạ tầng hàng năm để doanh nghiệp giảm bớt những gánh nặng về tài chính.

– UBND tỉnh Hà Nam phối hợp các Bộ, ngành cấp dự án và hỗ trợ vốn để doanh nghiệp xây dựng một nhà máy Điện rác tại Hà Nam với công suất từ 50 đến 100 tấn/ ngày để công nghệ của doanh nghiệp sớm được đưa vào phục vụ cộng đồng xã hội, doanh nghiệp có thể chung tay với Tỉnh giải quyết vấn nạn rác thải đang nóng lên tại địa phương và cả nước trong mấy năm gần đây. Mặt khác đây cũng là Nhà máy mẫu thương mại để doanh nghiệp khẳng định công nghệ và quảng bá cho các chủ đầu tư ở các vùng miền trong cả nước.

– Các bộ, ngành hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận các quỹ đầu tư phát triển công nghệ Quốc gia, các quỹ từ các Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường…

– UBND thành phố Hà Nội, các Bộ, ban ngành tạo điều kiện để công nghệ WTE –  chuyển hóa rác thải thành năng lượng điện và hỗn hợp Organic Carbon  của doanh nghiệp sớm được ứng dụng rộng rãi tại các nhà máy xử lý rác tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành trong cả nước.

– Chính Phủ cần có những chính sách, những định hướng công nghệ để ưu tiên sử dụng các công nghệ có hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội cao, công nghệ của người Việt – Trí tuệ Việt như công nghệ WTE của doanh nghiệp và có những ưu đãi đối với các nhà máy xử lý rác bằng công nghệ này để sớm thay thế các công nghệ hiện có, từ đó xóa bỏ tình trạng ô nhiễm môi trường thứ cấp do các bãi chôn lấp, các lò đốt rác gây ra nhằm tạo ra một môi trường xanh bền vững, ổn định lòng dân, an sinh xã hội.

 

                                                                                                    ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Gia Long