Công nghệ

ĐIỆN RÁC – WTE

Công nghệ ĐIỆN RÁC – WTE nhằm tối ưu hóa sản phẩm đầu ra từ rác thải (được phát triển từ Công nghệ nguồn MBT-CD.08 (viên nhiên liệu) và Công nghệ MBT-GRE (năng lượng) là các phát minh độc quyền của Công ty TNHH Thủy lực – Máy (HMC) thành một công nghệ mới ĐIỆN RÁC – WTE bằng phương pháp nhiệt hóa đa nhiên liệu (sử dụng nhiệt độ để bẻ gãy các mạch hydrocacrbon trong điều kiện thiếu oxy) để chuyển hóa các vật chất (CTR) từ pha rắn sang pha khí – khí đốt tổng hợp syngas làm nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong tạo ra ĐIỆN từ RÁC – và không còn tỷ lệ % nào phải chôn lấp.

cong-nghe-dien-rac-wte